Naše pohřební služba Vám pomáhá ve chvílích nejtěžších již více jak 15 let.

Zajistíme pro Vás

* důstojné smuteční rozloučení v obřadní síni v Berouně, Hořovicích, Řevnicích,

Praze - Motole, Praze -  Strašnicích, Praze - Olšanech, v kostele

* kremaci, pohřeb do hrobu, hrobky

* vytištění smutečního oznámení na počkání

* hudbu

* řečníka či kněze

* květinovou vazbu

* při úmrtí doma odvoz do chladícího zařízení tel.: 603 457 865

* podklady pro vydání úmrtního listu ( nutno dodat občanský průkaz, rodný list, oddací list zesnulé osoby, případně úmrtní list zesnulého partnera -  jsou-li k dispozici, občanský průkaz objednavatele pohřbu )

* rozptyl a vsyp na hřbitově v Berouně

* prodej hřbitovních doplňků ( svítilny, lampičky, fotokeramika, sklípky na uložení uren do země )

* ozdobné urny - kovové, antikorové, plastové, pryskyřicové, skleněné, mramorové, dřevěné, miniurny

* památeční sklo

 

 Může se stát, že je Vám po ohledání zesnulého doporučena konkrétní pohřební služba. Mějte na paměti, že převoz  zesnulého není nijak zavazující k objednání dalších pohřebních služeb. Výběr pohřební služby záleží výhradně na Vašem uvážení.  V případě úmrtí doma, zdravotnických a sociálních zařízeních nejste povinni sjednat pohřeb u pohřební služby, která provedla převoz       z místa úmrtí.

 

 

 

 

 

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

Návštěvnost stránek

054511